Re: Wandystan: Re: Test

Tow. Radziecki
 

Czołem Khand!

Tak, prosze potraktowac je jako prywatna korespondencje i nie upubliczniac.
Szkoda, miałem nadzieję, że po dodaniu bitu i drobnym remiksie wyjdzie
hit internetów :(

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.