Zapytanie w kwestii SAL


"Podpułkownik Winnicki
 

Krótkie zapytanie w sprawie afery związanej z ustawą o kradzieży
własności intelektualnej, zwanej także ustawą o SAL:

czy prawdą jest, że obecne kierownictwo Sarmackiej Armii Ludowej
wyraziło zgodę na przyłączenie do KSZ ?! ?! ?! ?! ?!

Jeśli tak, wnoszę o postawienie odpowiedzialnych przed Sądem Polowym i
natychmiastową zmianę dowództwa.

Proszę Kolektyw Mandragorski o potraktowanie powyższego wniosku z
najwyższą powagą.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.