Re: Wandystan: Witajcie Towarzysze!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 22 października 2012 18:49 użytkownik Pythons Group
<pythonsgr@...> napisał:

Sama decyzja o zamieszkaniu w Wandystanie zapadła... w sobotę wieczorem.
Było to spowodowane niczym innym jak Zjazdem w Warszawie. Dlaczego akurat
teraz? Można powiedzieć, że nieświadomie namówili mnie do tego obecni tam
Wandejczycy, z Tatką na czele.
Synu umiłowany :*

Wspaniale widzieć tu Tego, Który Ma Średnią 5,4. !!!!!!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.