Re: Wandystan: Re: Rozkaz dla kierownictwa SAL


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 1 listopada 2012 14:49 użytkownik KR Lepki <
ksiestwo.sarmacji@...> napisał:

**


Piotr_II_Grzegorz:
I dodam, że pomysłodawc± przepisów o SAL byłem ja.
Pierwotny projekt SAL w ogóle nie przewidywał. Co za tym
idzie - zakładał istnienie tylko jednych sił zbrojnych i
całkowit± delegalizację SALu. Traktowałem to jako walkę
o prawa i tradycje SALu, nigdy nie przypuszczałem, że
będzie to potraktowane jako akt wrogi, co więcej toczyłem
tutaj długie dyskusje z Hetmanem, gdyż liczę się z
opini± dowództwa.

Jest to typowe zakładanie złej woli, tam gdzie jest dobra.
Powtórka ze sprawy LDMW i Peruna.
I znów WKM proponuje nam wybór sznur czy kulka i każe
cieszyć się że załatwił nam kulke bo to lepsza
¶mierć.

A mógł zabić!

Przecież to jaki¶ ¶miech na sali.

"Delegalizacja SAL" jest czym¶ niewykonalnym. Co władza może zrobić?
Zabronić nam pisać o manewrach? Zamkn±ć stronę, która do niej nie należy?
:)

Pozostaje protekcjonalnie prychn±ć.


--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.