Warunki w więzieniu


"Podpułkownik Winnicki
 

No więc mogę wam powiedzieć, że całkiem nieźle karmią w tym więzieniu.
Właśnie jem tatara. Dobrze doprawiony. W celi obok siedzi Kuba
Bakonyi. Rozmawiamy o przemocy państwowej i gramy w gry RPG.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.