Re: Wandystan: Re: Rozkaz dla kierownictwa SAL


Alojzy Pupka
 

W dniu 1 listopada 2012 19:33 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@...> napisał:

"Delegalizacja SAL" jest czymś niewykonalnym. Co władza może zrobić?
Zabronić nam pisać o manewrach? Zamknąć stronę, która do niej nie należy?
:)
Mogliby karać, aż do banicji, za działanie w nielegalnej organizacji wojskowej,
ale wtedy wprowadziłoby się oczywiste a nie do udowodnienia pseudonimy etc.
i byłaby Gnomia 2.0 ;) Zresztą co to w ogóle za pomysł, żeby remiksowo-narra-
cyjną ARMIĘ LUDOWĄ traktować jako konkurencję dla od poważniackiej i od
zawsze dość żałosnej fabularnej gry forumowej w wojo?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.