Re: Wandystan: Re: Rozkaz dla kierownictwa SAL


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 2 listopada 2012 02:05 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisał:

**Mogliby karać, aż do banicji, za działanie w nielegalnej organizacji
wojskowej,
ale wtedy wprowadziłoby się oczywiste a nie do udowodnienia pseudonimy etc.
i byłaby Gnomia 2.0 ;) Zresztą co to w ogóle za pomysł, żeby
remiksowo-narra-
cyjną ARMIĘ LUDOWĄ traktować jako konkurencję dla od poważniackiej i od
zawsze dość żałosnej fabularnej gry forumowej w wojo?


Co to za pomysł?

Chujowy, oczywiście.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.