Radziecki na Prezydenta!


"Podpułkownik Winnicki
 

Jak w temacie!

Cały Naród jednogłośnie za przewodniczącym Radzieckim!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.