Re: Wandystan: Wybory do Churału i na Prezydenta


"Podpułkownik Winnicki
 

2012/11/10 Paweł Ciupak <towarzysz.ciupak@...>:
W dniu 07.11.2012 o 21:54 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> pisze:

Wybory zarządzone, od północy zgłaszanie kandydatur.
W związku z prawie jednogłośnym poparciem dla mojej kandydatury przez
KPS(w), zgłaszam swoją kandydaturę na urząd Prezydenta MW.


W zwiazku z masowym poparciem dla Towarzysza Ciupaka, wyrażanym przez
aktyw i pasyw robotniczo-chłopski na całym terytorium kraju, zwracam
się do Rady Rewolucyjnej i Kolektywu Mandragorskiego o niezwłoczne
skrócenie terminu zgłaszania kandydatur na Prezydenta.

Nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego osoba Wielkiego Elektronika
Miast i Wsi miałaby spotkać się z kontrkandydaturą; z obiektywnych
praw wandyzmu naukowego wynika, że na obecnym etapie rozwoju naszej
Ojczyzny kandydatura tow. Ciupaka jest jedyną właściwą.

Apeluję także do Drogiego Lidera in spe o wyznaczenie stosownych
kandydatur do Churału Ludowego tak, by zapewnić niezaburzony proces
budowy silnego, ludowego Wandystanu

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.