Re: Wandystan: Towarzysze! Zapraszam do ligi!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 11 listopada 2012 02:48 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisał:

**Prezes nie jest jedynym który za Złym Dotykiem tęskni. To przede
wszystkim ze względu na tę drużynę żałuję, że nie ogarniam komplet-
nie x11, a wszystkie (3) próby zaprzyjaźnienia się z tą platformą za-
kończyły się kompletnym fiaskiem.

-
Czas podjąć IV-ą.

To naprawdę bardzo prosty i przyjemny system.

Mandragor Pupka jako szkoleniowiec - to by było coś!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.