Re: Wandystan: Towarzysze! Zapraszam do ligi!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 11 listopada 2012 18:53 użytkownik Jan Zaorski
<zaorski1@...> napisał:
W dniu 11 listopada 2012 01:29 użytkownik Podpułkownik Winnicki <
pplk.winnicki@...> napisał:

http://www.xperteleven.com/?lid=282130

Kiedyś grałem ale nie ogrnąłem tej ligi więc chyba nie skorzystam z
zaproszenia...
Mimo to zachęcam.

Menedżerowie się niecierpliwią, za chwilę zamykam zapisy - dzyń dzyń,
palec do budki!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.