Re: Wandystan: Wybory do Churału i na Prezydenta


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 12 listopada 2012 21:53 uytkownik Micha Michaelus
<michaelus@...>napisa:

**


W dniu 2012-11-12 19:57, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:

- W zwizku z brakiem kandydatur na kwiatonw Churau Ludowego,
zarzdza si przeduenie terminu ich zgaszania do dnia 15 listopada.

Zgaszam swoja kandydatur na kwiatona

-
Tako i ja!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.