Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 15 listopada 2012 11:29 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
FREKWENCJA WYBORCZA wynosiła 89%, co oznacza, że w wyborach prezydenckich
głos oddało 8 obywateli na 9.

88%, czyli 7 wyborców oddało głos ZA tym, aby Paweł Ciupak został
Prezydentem MW.
12%, czyli 1 wyborca odał głos PRZECIW jego kandydaturze.

W związku z tym, ogłaszam, że nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.

NIECH ŻYJE!

Precz z elementem antysocjalistycznym, który głosował przeciw!

Żądam samokrytyki odszczepieńca!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.