Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Tow. Radziecki
 

Czołem Paweł!

W związku z tym, ogłaszam, że nowym
Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.
Wypierdalać! Szcziszat!

Ze swojej strony domagam się ścigania sabotażysty, który zagłosował
wbrew jedynej słusznej linii partii, niszcząc jedność narodową. Należy
go przykładnie osądzić, skazać i rozstrzelać za godzenie w interes
Ludu Pracującego Miast i Wsi.


--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.