Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Grigorij
 

W dniu 15 listopada 2012 11:29 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
W związku z tym, ogłaszam, że nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.
El Presidente Ciuad de Bravo, składa swojemu wandejskiemu
odpowiednikowi serdeczne życzenia i wyrazy poparcia, zapewniając o
nieustającej przyjaźni południowobaridajsko-wandejskiej. Niech żyje!

--
Grigorij,
El Presidente

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.