Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Michal Michaelus
 

W dniu 2012-11-15 11:29, Paweďż˝ Ciupak pisze:
FREKWENCJA WYBORCZA wynosi�a 89%, co oznacza, �e w wyborach prezydenckich
g�os odda�o 8 obywateli na 9.

88%, czyli 7 wyborc�w odda�o g�os ZA tym, aby Pawe� Ciupak zosta�
Prezydentem MW.
12%, czyli 1 wyborca oda� g�os PRZECIW jego kandydaturze.

W zwi�zku z tym, og�aszam, �e nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
zostaďż˝ tow. PAWEďż˝ CIUPAK.
To chyba jakie� �arty. Kpina z demokracji...

--
Michaďż˝ Michaelus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.