Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Alojzy Pupka
 

W dniu 15 listopada 2012 11:29 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

W związku z tym, ogłaszam, że nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.
Gratuluję! Kto głosował na nie?! Przyznawać się, ale już!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.