Re: Wandystan: Tradycja

Alojzy Pupka
 

W dniu 14 listopada 2012 23:09 użytkownik Zgroza <llll@...> napisał:

Czemu w akcie o powołaniu marszałka grodziska kamaryla nie uznała za
stosowne umieścić mojego identyfikatora? Czy jest to jakiś nowy* obyczaj
w Burgburgu? To zdecydowanie niewandne, bo zastępuje neutralne
światopoglądowo ID imionami, których potem obywatele w drodze przemiany
wewnętrznej chcieliby się pozbyć na zawsze.

*nowy - młodszy, niż pierwsza inkorporacja Sclavinii
Chyba już od dość dawna ID są tylko reminiscencją tego, czym były dawniej,
a może szkoda, zwłaszcza w czasach kiedy nazwiska zmieniają się u niek-
tórych szybciej, niż miesiące w kalendarzu...

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.