Re: Wandystan: bulla papieska z dnia 09.11.2012

Alojzy Pupka
 

W dniu 9 listopada 2012 13:12 użytkownik Hodża I
<edkum.spirytkum@...> napisał:

Planuję również powołać osoby do archiwandezji. Chętnych do objęcia
stanowisk proszę o wypowiedź tu:
I co, nie ma chętnych?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.