Postanowienie Prezydenta w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

Paweł Ciupak
 

Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 16 listopada 2012
w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

1. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Zewnętrznych tow. Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.
2. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji
tow. Leszka Karakachanowa Sra.
3. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Sportu tow. Michała
Michaelusa.
4. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Finansów i
Gospodarki tow. Katiuszyna Rewolutego Lepkiego.
5. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Informatycznych tow.
Pawła Ciupaka.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
(—) Paweł Ciupak,
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.