Re: Wandystan: Finanse GWS

Alojzy Pupka
 

W dniu 11 listopada 2012 19:56 użytkownik Jan Zaorski
<zaorski1@...> napisał:

Drugi sposób, który jest o wiele pewniejszy co to uzyskanie zysków. To
refundacja wsi prywatnych do 100% mieszkańców, który mają poniżej 500
korców na dzień. Nie wiem ile by to wyniosło dokładnie jakby wykraczało
powyżej budżetu wtedy refundacji z 100% dalibyśmy 50% dzięki temu zabiegowi
byśmy mieli produkcje dzienną na poziomie 10 367 korczów co by dało
przychód 113 830 co by dało o 5 413 libertów więcej w budżecie. Widziałem,
że Tow. Winnicki mam ogrom środków finansowych może dałby się go namówić
aby się dołożenie do tego celu i wtedy byśmy refundowali wsie do poziomu
700 korczów dzienne co by dało produkcje dzienną 11 527 i dałoby przychód
rzędu 126 566 libertów czyli o 18 149 libertów więcej.
Wobec tego co piszecie na własny koszt rozbudowałem sobie wioseczki do
poziomu produkcji 500 korców/dz, wcześniej tego nie robiłem bo mi osobiście
na kasie nie zależy, a nie pomyślałem o tym, że to wpływa również na wpływy
do miejskiej kasy. Jestem za refundacją, to może przyciągnąć nowych miesz-
kańców.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.