Re: Wandystan: Postanowienie Prezydenta w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

Alojzy Pupka
 

W dniu 16 listopada 2012 17:31 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

(...) tow. Leszka Karakachanowa Sra. (...)
Nie mówi się że „sra”, tylko że „robi kupę”. Badum ts.

Gratsy dla nowej RKL, skład jest doborowy i profesjonalny. Liczę
że wreszcie nasze systemy zaczną działać, nasza socjalistyczna
gospodarka zdejmie klapki z oczu v-kurwinistom, wandejskie skoki
narciarskie powrócą do świetności, a kultura i zewnętrzny nasz
wizerunek będą kwitnąć jak zawsze!

Czekam z niecierpliwością na pierwsze *posunięcia* (hehe) nowej
RKL.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.