Re: Wandystan: Re: Wstepna lista obywateli MW

ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 16 listopada 2012 18:31 użytkownik Silent Man <
ksiestwo.sarmacji@...> napisał:Zgłaszam chęć dołączenia. Całuję.


A ja jestem wolnym Wandem.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.