KONKLAWE


"Podpułkownik Winnicki
 

Szanowni wierni, Ludu,

Jak powszechnie wiadomo, Hodża I, nasz ukochany Papież, złożył urząd.
W tej sytuacji konieczne staje się zwołanie Konklawe.

Czego niniejszym dokonuję.

Konklawe odbędzie się tradycyjnie na placu Żenady, we czwartek 29
listopada (a więc w przyszłym tygodniu).

Mandragora Pupkę uprzejmie proszę o odświeżenie systemu rejestracyjnego.


--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.