Re: Wandystan: KONKLAWE


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 21 listopada 2012 02:15 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisał:

**Done. Zapisywać można się oczywiście tradycyjnie pod:
http://konklawe.wandystan.eu/
i proszę o rozkolportowanie tej nowiny w KS, bo ja nie mam do
tego głowy. Za to miałem głowę żeby odświeżyć kodeks i poczet
pod tym adresem, tylko komentarza do nowych pism jeszcze
nie mam.

Sznurek do spisu dla MC taki jak zawsze, bo MC się nie zmienił.
Mam nadzieję że pamiętacie?

Uprzejmie dziekuje. Rozkolportuje. Jak moglbym zapomniec o tak pieknym
sznurku? :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.