Traktat

Helmut Walterycz
 

Towarzysze,

czy KD już udostępnia strumień zgodny z traktatem z Nowego Bananopesztu?

Wandosławię,

Helmut Walterycz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.