Re: Wandystan: [Konsultacje społeczne] Obywatelstwa dla tow. tow. Jasińskiego i Demollariego


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 5 grudnia 2012 15:54 użytkownik Paulina Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
Towarzysze!

Ponieważ nie jestem pewna, jaka byłaby dobra decyzja, zwracam się do ludu
pracującego z pytaniami:

Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Timanowi
Demollariemu?
Tak!


Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Adrianowi
Jasińskiemu?
Tak!


--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior
Niech żyje Droga Liderka Paulina Ciupak!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.