Re: Wandystan: [Konsultacje społeczne] Obywatelstwa dla tow. tow. Jasińskiego i Demollariego

Tow. Radziecki
 

Czołem Paulina Paweł!

Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Timanowi
Demollariemu?
Z pewnym wahaniem (OeŚ coś mało gadatliwy, poza powitaniem się nie
rozwija), ale tak.

Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Adrianowi
Jasińskiemu?
Jak najbardziej za.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.