Re: Wandystan: [Konsultacje społeczne] Obywatelstwa dla tow. tow. Jasińskiego i Demollariego

Jan Zaorski <zaorski1@...>
 

pierwszemu nie wiem nie zbyt znam. Jasinskiemu(choc to nazwysko mnie
obrzyza) jak najbardziej

--
Pozdrawiam
Jan Magov-Zaorski

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.