Re: Wandystan: [Konsultacje społeczne] Obywatelstwa dla tow. tow. Jasińskiego i Demollariego

Michal Michaelus
 

W dniu 2012-12-05 15:54, Paulina Paweďż˝ Ciupak pisze:
Towarzysze!

Poniewa� nie jestem pewna, jaka by�aby dobra decyzja, zwracam si� do ludu
pracuj�cego z pytaniami:

Czy jeste�cie za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Timanowi
Demollariemu?
Popieram


Czy jeste�cie za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Adrianowi
Jasi�skiemu?
Gor�co Popieram

--
Michaďż˝ Michaelus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.