Re: Wandystan: Przywroccie mnie do KPS(w)!

Alojzy Pupka
 

W dniu 29 listopada 2012 15:21 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@...> napisał:

Nie przystapilem do KPS(w) i poki co nie mam tego w planach, bo nie
interesuje mnie uczestnictwo w ruchu reformistycznym. Jestescie
eurokomunistami v-swiata.
Reformistyczny był program koalicji oraz, w mniejszym stopniu,
program wyborczy KPS/w/, co wynika ze względów taktycznych.
Zasadniczym programem KPS/w/ pozostaje cały czas rewolucja.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.