Re: Wandystan: bulla papieska z dnia 09.11.2012

Alojzy Pupka
 

W dniu 20 listopada 2012 13:25 użytkownik Prezerwatyw Tradycja
Radziecki <ks.radetzky@...> napisał:

Poproście Pupkę, to może powoła was na
protona CdB.
A powoła, jak Grisza poprosi.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.