Re: Wandystan: [Konsultacje społeczne] Obywatelstwa dla tow. tow. Jasińskiego i Demollariego

Paweł Ciupak
 

W dniu 05.12.2012 o 15:54 Paulina Paweł Ciupak <towarzysz.ciupak@...>
pisze:

Towarzysze!

Ponieważ nie jestem pewna, jaka byłaby dobra decyzja, zwracam się do ludu
pracującego z pytaniami:

Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Timanowi
Demollariemu?

Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Adrianowi
Jasińskiemu?
Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu
w sprawie nadania obywatelstwa wandejskiego

Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu nadaję
obywatelstwo wandejskie towarzyszom:

- Nicolae Rosickiemu I
- Adrianowi Jasińskiemu

(—) Paulina Paweł Ciupak,
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

==============================================================================

Proszę tow. Nicolae Rosickiego I o rejestrację w systemie informtycznym
Mandragoratu Wandystanu:

http://wandystan.eu/w/action,registration

--
Paulina Paweł Ciupak, wypierdalać
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.