A gdzie Sclavinia?...

pmk
 

Towarzysza i Towarzyszki!
Czuję się dalece obrażony brakiem Sclavinii w tym dziele:

url

http://www.wandystan.eu/w/Pisma::

Zmt

_

/url

Całe szczęście że to apokryf.--
Michal

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku A gdzie Sclavinia?... pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9195&p=91497#p91497.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.