Re: A gdzie Sclavinia?...

pmk
 

Michał:
Towarzysza i Towarzyszki!
Czuję się dalece obrażony brakiem Sclavinii w tym dziele:
http://www.wandystan.eu/w/Pisma::
Michał:
Zmt
Michał:
_
Całe szczęście że to apokryf.
Podobno w pierwszej wersji Sclavinia miała być
uwzględniona, ale autor stwierdził, że „there is
nothing to write about only one piece of shit”…--
Paulina Pawel Ciupak

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku A gdzie Sclavinia?... pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9195&p=91498#p91498.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.