Re: Wandystan: Subwencja za miesiac listopad

Alojzy Pupka
 

W dniu 6 grudnia 2012 16:43 użytkownik Katiuszyn Rewoluty Lepki
<krlepki@...> napisał:

ale na przyszłość postaram się dawać nasze, Wandejskie ID
Kurna, miałem się domagać przekręcenia mi w systemie z A3525
na B0051 i zapomniałem!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.