Re: Wandystan: Reforma awangardy proletariatu

Alojzy Pupka
 

W dniu 23 listopada 2012 20:59 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

Pomysł jest jak najbardziej do zrealizowania, i raczej za wiele czasu
oskryptowanie tego by nie zajęło - wystarczyłyby jakieś dwa formularze do
nadawania i odbierania orderów, prosty skrypt, który by wszystko
wyświetlał, no i z jedna tabelka w bazie. That's all.
W sumie cały witz chyba z tym skryptem wyświetlającym tak,
żeby to jak u Żukowa wyglądało, co nie? Ja się zastanawiałem
jak to rozgryźć, ale takie rzeczy zawsze ciężko mi przychodzą
i w końcu machnąłem ręką zostawiając sprawę na później. A by-
łby zajebisty taki element profilu moim zdaniem, przykuwający
oko, oryginalny i po prostu wandny.

Co do całej reformy − podoba mi się kompromisowa propozycja
wprowadzenia orderów awangardy z zachowaniem tytułowania
posiadaczy starymi tytułami. Trochę ma racji tow. Ciupak, kiedy
twierdzi że to kalka z państw monarchofaszystowskich, a trochę
nie ma, bo to kalka fajna, udana, w krzywym zwierciadle przed-
stawiająca arystomanię i wykorzystująca najlepsze cechy sys-
temu awansu społecznego (motywacja, poczucie osiągania kolej-
nych szczebli), a przy tym unikająca jego wad, takich jak bufo-
nada, rżnięcie z reala, czy niezdrowa ekscytacja posiadanym
tytułem. Poza tym to sięgająca zarania MW tradycja, a tradycja
to nie tylko ładne imię dla wandowego chłopca. Dlatego byłbym
za pozostawieniem starych form, nie mając nic przeciwko wtło-
czeniu ich w ramy systemu medali i orderów.

Nie jestem przekonany do wyzerowania − kto daje i zabiera ten
sukinsyn i kapitalistyczna ściera, mawiał tow. Krystyna. Prędzej
widziałbym tu inteligentne zapożyczenie (czyt.: chamską kalkę)
ogólnosarmackiego, moim zdaniem świetnego, konceptu z nie-
kończącą się drabinką awansu społecznego, gdzie po sięgnięciu
najwyższego piętra po jednej klatce schodowej, możemy zostać
na nim i jednocześnie zacząć wchodzić sąsiednią. Nie wiem
jak by to przeformułować, żeby wyprać z całej feudalnej otoczki
lenn, ale uważam że sam mechanizm jest w swojej prostocie
doskonały.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.