Re: Wandystan: Subwencja za miesiac listopad

Tow. Radziecki
 

Czołem Alojzy!

Kurna, miałem się domagać przekręcenia mi w systemie z A3525
na B0051 i zapomniałem!
Złóżmy zbiorowy wniosek.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.