Re: Wandystan: bulla papieska z dnia 09.11.2012

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

A powoła, jak Grisza poprosi.
CZY GRIGORIJ NAS SŁYSZY?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.