Re: Wandystan: Subwencja za miesiac listopad

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Złóżmy zbiorowy wniosek.
w sumie można dla dymu ;P
ZA!

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.