Re: Wandystan: Subwencja za miesiac listopad

Paweł Ciupak
 

W dniu 07.12.2012 o 19:58 Katiuszyn Rewoluty Lepki <krlepki@...>
pisze:

Złóżmy zbiorowy wniosek.
w sumie można dla dymu ;P
ZA!
Dopisuję się.

--
Paulina Paweł Ciupak, wypierdalać
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.