Re: Wandystan: Okręty Sarmackiej Marynarki Ludowej

Paweł Ciupak
 

W dniu 07.12.2012 o 19:56 Katiuszyn Rewoluty Lepki <krlepki@...>
pisze:

Nie razi, jest to zgodne z Wandejską tradycją. Przy okazji, tow.
Ciupak jak tam opracowywanie jednostki miary wagi w kaliszach?
Ta jednostka jest przecież całkowicie już opracowana, i równa jest masie
Międzynarodowego Wzorca Kalisza (tj. tow. Ryszarda Kalisza), według
pomiaru dokonanego w którymśtam dniu 2007 roku. W przeliczeniu na
jednostki burżuazyjne, równa jest ona ona 138,8 kg.

--
Paulina Paweł Ciupak, wypierdalać
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.