Re: Wandystan: Okręty Sarmackiej Marynarki Ludowej

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Ta jednostka jest przecież całkowicie już opracowana, i równa jest masie
Międzynarodowego Wzorca Kalisza (tj. tow. Ryszarda Kalisza), według
pomiaru dokonanego w którymśtam dniu 2007 roku. W przeliczeniu na
jednostki burżuazyjne, równa jest ona ona 138,8 kg.
A nie było tam jakichś kwestii spornych co do milikaliszy itp? No i
przydałoby się to jakoś szerzej wprowadzić (to tak ogólnie do
wszystkich rzucone;)), np wagę statków podać w Kaliszach, bo jak widać
nawet Wandejczyk tj ja, nie do końca obeznany z tym.

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.