Re: Wandystan: bulla papieska z dnia 09.11.2012

Grigorij
 

W dniu 7 grudnia 2012 16:13 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> napisał:

A powoła, jak Grisza poprosi.
CZY GRIGORIJ NAS SŁYSZY?
Słyszę i zastanawiam się.

--
G.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.