Re: Wandystan: Subwencja za miesiac listopad

Tow. Radziecki
 

Czołem Paulin!

Komisarz Ludowy d/s Zewnętrznych. I tak, to jest oficjalne polecenie
przełożonego, nie jedynie sugestia.
Aj aj, ma'am.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.