Re: Wandystan: Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego nr 8


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 7 grudnia 2012 06:27 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum <
@alojzypupka> napisał:

**

Ponadto donoszę, że zamordowali¶my M O Ł O J C A.

Och, jak wiele serduszek <3 <3 <3
Nie ma to jak piękna herma!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.