Re: Wandystan: Wniosek do KLdsFiG

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Towarzyszu PTR!

Dziękuje za wniosek, miałem właśnie pisać do tow. Ubinkova, aby takowy
złożył, żeby nie było jakiejś samowolki ;-)

Wniosek pozytywnie rozpatrzony, pieniądze zaraz przelejemy.

Jak się pieniądze będą kończyć zachęcam do złożenia ponownego wniosku
towarzyszu Ubinkov!

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.