WPRD!

Fryderyk Hohenzollern
 

Wypierdalać Towarzysze! Nazywam się Fryderyk bar. von Hohenzollern i przybywam z słonecznego Baridasu a dokładnie z najbardziej zajebistego miasta Ciuad de Bravo. Nie ukrywam że zawsze interesowałem się kulturą i systemem politycznym Mandragoratu Wandystanu. I z chęcią pogłębiałem wiedzę o was i waszym państwem. A dziś po tym jak znów połączyliście się z Sarmacją w jedno, mogę się u was udzielać i poznać bliżej. Co prawda moje poglądy są nie co inne niż te przedstawiane przez pewne nurty w MW, nie mniej jednak zawsze jestem ciekaw nowego. Rzecz jasna moje przybycie do MW nie wiąże się w żadnym wypadku z przeprowadzką do was, wolę jednak Baridas:) Po prostu chce bliżej was poznać jak i wasz kraj korony stąd też moje przybycie:)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.