Re: Wandystan: WPRD!

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisz!
Miło widzieć zainteresowanie naszą kulturą, która jest bardzo zróżnicowana . Sporo czasu zajmie panu poznanie jej w całości.

[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.