Re: Wandystan: Wniosek do KLdsFiG

Tow. Radziecki
 

Czołem KRL!

Dziękuje za wniosek, miałem właśnie pisać do tow. Ubinkova, aby takowy
złożył, żeby nie było jakiejś samowolki ;-)
W słusznych sprawach, nie ma samowolki, jest tylko błyskotliwa
inicjatywa Komisarza Ludowego ;-)

Wniosek pozytywnie rozpatrzony, pieniądze zaraz przelejemy.
Szcziszat!

Jak się pieniądze będą kończyć zachęcam do złożenia ponownego wniosku
towarzyszu Ubinkov!
A i owszem. Wandystan zasobny i szczodry jest dla swoich synów i córek.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.